Pressmeddelanden från Umeå universitet

Teknisk fysik firar 30 år

[2018-11-02] Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet firar 30 år med en jubileumsvecka fylld av aktiviteter. 5-11 november bjuds på allt från inspirerande forskarskola för gymnasieelever till lunchföreläsningar, alumnträffar och en sprakande fysikshow i Aula Nordica.

– Teknisk fysik är det första och största civilingenjörsprogrammet vid Umeå universitet och har i dag inte mindre än 700 alumner, säger Maria Hamrin, programansvarig vid civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. Det är fantastiskt roligt att vara ansvarig för detta program som har så ambitiösa och kreativa studenter som engagerar sig i dess utveckling.

Teknisk fysik är ett femårigt utbildningsprogram, där studenterna kan välja att specialisera sig inom till exempel beräkningsfysik, nanoteknik och rymd- och astrofysik. De som väljer medicinsk fysik kan bli sjukhusfysiker och får därigenom ytterligare en examen. Varje år tas cirka 70 nya studenter in till utbildningen. I Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering var programmet den enda utbildning i teknisk fysik i landet som fick högsta betyg.

– Teknisk fysik är en utbildning där man som student känner att kvaliteten är hög, säger Lovisa Stenlund, student på programmet. Dessutom har vi en sammanhållning inom och mellan klasserna, vilket jag tycker är framstående på vår utbildning. Vi hjälps åt och det gör allt mycket lättare. Våra lärare är även mycket engagerade och det är lätt att diskutera och få hjälp, vilket är väldigt givande!

Det är studenterna på programmet som till stora delar håller i alla arrangemang under jubileumsveckan. Onsdag 7 november bjuder de in gymnasieklasser från Umeå och Örnsköldsvik till en forskarskola, där eleverna får lära sig mer om optik, rymd och hur man kan använda fysik inom medicin.

Tidigare studenter kommer för att hålla lunchföreläsningar på temat ”Vad gör en teknisk fysiker – i dag och i morgon. Alumnerna bjuds också in till träffar med nuvarande studenter och lärare. Lördag 10 november hålls en högtidsceremoni i Aula Nordica för de studenter på programmet som under året tagit examen och samma kväll blir det bankett på Universum för dessa studenter och inbjudna gäster. Högtidstalare är bland andra rektor Hans Adolfsson och prodekan Sara Sjöstedt de Luna.

– Teknisk fysik ger en solid teknisk utbildning som är tillämpbar inom de flesta fält och ger dessutom ett mindset och självförtroende som gör en unik och attraktiva i de flesta projektkonstellationer, säger Mats Johansson, som tog examen från programmet 2007.

På tisdag kväll 6 november intar studenter tillsammans med rymdfysiker Patrik Norqvist Aula Nordica för att bjuda allmänheten på fysikshow, med en rad spännande experiment för både stora och små.

Läs mer om fysikshowen Best of Teknisk fysik

Läs hela jubileumsprogrammet

Läs mer om civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

För mer information, kontakta gärna:

Maria Hamrin, universitetslektor och programansvarig, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 60 36
E-post: maria.hamrin@umu.se

Charlotta Wendel, student och projektledare för jubileumsveckan
Telefon: 070-962 17 57
E-post: charlottawendel@hotmail.com

Redaktör: Anna-Lena Lindskog

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid293524


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se