Essäer om revisionsarvoden och ett samtida tillhandahållande av revisions-och rådgivningstjänster

[2017-11-28] Fredag den 1 december försvarar Irina Alexeyeva, enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan sin avhandling med titeln Essäer om revisionsarvoden och ett samtida tillhandahållande av revisions-och rådgivningstjänster.

Avhandlingen studerar faktorer som påverkar arvode för revisions- och rådgivningstjänster och effekterna av det samtida tillhandahållandet av revisions- och rådgivningstjänster på revision.

Irina Alexeyeva kommer ursprungligen från Ryssland och är utbildad civilingenjör i Ryssland.

Hon har bott i Sverige sedan 2004 med sin familj och läst sin civilekonomutbildning och master inom redovisning på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Doktorandstudierna påbörjades i september 2014.

Disputationen äger rum kl 13.00 – 15.00  i S213h, Samhällsvetarhuset. Opponent är professor Alain Schatt, Vice Dean at HEC Lausanne, University of Lausanne, Schweiz

Disputationen hålls på engelska.

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid288524


Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad med hjälp av Handelshögskolans nyheter i RSS-format