Nationell kompetensnod inom registerforskning och Data Access Unit

[2018-02-02] Umeå universitet är från och med den 1 januari 2018 ett av sju lärosäten i konsortiet som leder den nationella forskningsinfrastrukturen Svensk nationell datatjänst.

Umeå universitet har nu utsetts till nationell kompetensnod inom registerforskning, och vid Universitetsbiblioteket byggs en Data Access Unit upp som lokalt stöd i att hantera alla sorters forskningsdata.

Xavier de Luna, professor i Statistik är en av de domänspecialister som utses till Umeås kompetensnod.

Läs mer

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid289896


Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad med hjälp av Handelshögskolans nyheter i RSS-format