Skriva på uppdrag

Vad innebär det att skriva på uppdrag?

Information till studenter och uppdragsgivare

Att skriva på uppdrag kan vara en lärorik och stimulerande process. Många är de studenter som framhåller hur givandet det är att skriva en uppsats med tydlig praktisk nytta och att få kontakt med näringslivet.

Samtidigt bör du som student vara medveten om att ett uppdrag också kan innebära ett merarbete. Det är i princip aldrig möjligt att "köpa" uppdragsgivarens problemformulering "rakt av". Uppsatsförfattaren/-na måste utifrån uppdraget själv/a formulera ett akademiskt godtagbart (teorikopplat, avgränsat och genomförbart) problem.

Du som skriver på uppdrag bör från början ta reda på vad uppdragsgivaren kan ställa upp med (tidsmässigt, finansiellt, osv.) samt vad uppdragsgivaren förväntar sig för motprestation. Tänk särskilt på att datainsamling ofta sker under en mycket begränsad tidsperiod, varför det är viktigt att uppdragsgivaren kan ställa upp med information och/eller delta i studien just då. Du bör också vara tydlig mot uppdragsgivaren om vad du faktiskt har möjlighet att åta dig.

Tänk också på att handledaren i normalfallet inte är kopplad till uppdraget; handledarens roll är att handleda uppsatsen och säkerställa de akademiska kraven.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion