HeadlineImage

Välkommen till Statistik

Statistik har ca 30 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning. Förutom vårt statistikerprogram, undervisar vi inom ett stort antal andra utbildningsprogram. Vi bedriver både grundforskning samt tillämpad forskning i nära samarbete med andra empiriska vetenskaper. Genom vår specifika kompetens är vi en resurs för hela Umeå universitet inom undervisning, forskning och "den tredje uppgiften".

Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper. Statistik är därmed en formell vetenskap, med tillämpningar inom alla sammanhang där data insamlas.

Statistiker ett framtidsyrke

Arbetsmarknaden för statistiker är lysande vare sig du siktar på näringslivet eller den offentliga sektorn. Umeå universitet har ett Statistikerprogram för dig som drivs av nyfikenhet och logik och som vill satsa på ett jobb med goda framtidsutsikter! 

Har du frågor om programmet kan du kontakta vår programsamordnare Kadri Meister, kadri.meister@umu.se. Välkommen till en rolig och givande utbildning!


Nyheter och notiser

Ny forskning vid enheten för Statistik, Handelshögskolan, beviljas medel från Forte och Vetenskapsrådet!

Jenny HäggströmJenny Häggström har beviljats 5 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet ”Metodologisk utveckling för att skatta marginella kausala effekter av icke-randomiserade behandlingar på tid-till-händelse-utfall”. Marie Eriksson är medsökande.

Anita LindmarkAnita Lindmark har beviljats 3,8 miljoner från Forte och 4,8 miljoner från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet ”Varför är vården och hälsan ojämlik? Identifiering av mekanismer bakom socioekonomiska skillnader i strokevård och utfall med hjälp av innovativa statistiska metoder för mediationanalys”. Marie Eriksson, Xavier de Luna (båda Umeå) och Bo Norrving (Lund) är medsökande.

Emma Persson och Ingeborg WaernbaumEmma Persson och Ingeborg Waernbaum är medsökande/medverkande på forskningsprojektet ”Fysiska, psykologiska och socioekonomiska effekter av barn- och ungdomsdiabetes i Sverige – longitudinella registerstudier” (Torbjörn Lind, Umeå, är huvudsökande) som beviljades 4,8 miljoner från Vetenskapsrådet.

Forskningsmedel till docent Magnus Ekström

Magnus EkströmMagnus Ekström är medsökande i två forskningsprojekt som tilldelats forskningsmedel. I projekten är samarbetet med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

• 4 500 000 SEK från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Projekttitel: The right question: New ways to elicit quantitative information in surveys.

• 2 327 000 SEK från Rymdstyrelsen. Projekttitel: Improved forest statistics  by combining remote sensing and field data using modern prediction techniques.

Maria Karlsson pedagogisk pristagare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Maria KarlssonMaria Karlsson, Handelshögskolan, Enheten för statistik, blir 2017 års mottagare av det pedagogiska priset vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Hon får priset för sitt starka engagemang i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Läs mer

12 miljoner till framstående yngre forskare

Ingeborg WaernbaumVetenskapsrådet har beslutat att tilldela docent Ingeborg Waernbaum ett konsolideringsbidrag. Syftet med konsolideringsbidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet. 2016 är första gången konsolideringsbidrag utlystes och 20 forskare beviljades bidrag. Ingeborg Waernbaum får, för perioden 2016-2022, 12 miljoner kronor för projektet Utveckling av statistiska metoder för att analysera kausala effekter med populationsbaserade register.
Läs mer

Fler nyheter och notiser


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Handelshögskolans kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Katarina Kempe
Umeå universitet
SE-901 87 Umeå Sverige 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  +46 90 786 5213

Kontaktformulär

Enheten för statistik är medlem i

Svenska statistikfrämjandetSvenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik.

Enheten för statistik är medlem i

CramérsällskapetCramérsällskapet är en ideell förening med syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik.

This is Statistics

The American Statistical Association (ASA) har lanserat en sajt som de kallar ”This is Statistics” thisisstatistics.org för att öka medvetenheten om de många och intressanta karriärmöjligheterna världen över. Sajten riktar sig till studenter, föräldrar och utbildare. Eller till alla som vill lära sig mer om vad statistik är!