Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Statistik

Statistik har ca 30 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning. Förutom vårt statistikerprogram, undervisar vi inom ett stort antal andra utbildningsprogram. Vi bedriver både grundforskning samt tillämpad forskning i nära samarbete med andra empiriska vetenskaper. Genom vår specifika kompetens är vi en resurs för hela Umeå universitet inom undervisning, forskning och "den tredje uppgiften".

Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper. Statistik är därmed en formell vetenskap, med tillämpningar inom alla sammanhang där data insamlas.

Statistiker ett framtidsyrke

Arbetsmarknaden för statistiker är lysande vare sig du siktar på näringslivet eller den offentliga sektorn. Umeå universitet har ett Statistikerprogram för dig som drivs av nyfikenhet och logik och som vill satsa på ett jobb med goda framtidsutsikter! 

Har du frågor om programmet kan du kontakta vår studievägledare Kenny Bränberg, studievagledare@stat.umu.se. Välkommen till en rolig och givande utbildning!


Nyheter och notiser

Forskningsmedel till USBE forskare

Vetenskapsrådet har beviljat 16,3 miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap samt 45,1 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa till totalt 17 forskningsprojekt vid Umeå universitet.
Läs mer

Professorsinstallation vid Umeå universitets århögstid

Marie WibergHandelshögskolan har en professor som installeras och det är Marie Wiberg, enheten för Statistik som installeras som professor i statistik med inriktning mot psykometri. Läs mer

Marie Wiberg utnämnd till professor

Marie Wiberg har utnämnts till professor i Statistik med inriktning psykometri. Psykometri är ett statistiskt forskningsområde som fokuserar på utveckling av metoder för att analysera och utvärdera psykologiska test och kunskapsprov. Läs mer

Erling Häggström Lundevaller med i projektgrupp som erhållit medel från europeiska forskningsrådet ERC

Erling Häggström Lundevaller, universitetslektor i statistik, ingår i den projektgrupp som leds av Lotta Vikström, professor i historia, som beviljats 19 miljoner i excellensmedel av det europeiska forskningsrådet ERC för att studera hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället. Läs mer

Forskare vid enheten i framgångsrikt samarbete med hjärnforskare

En internationell studie har identifierat gener som kan kopplas till människans tankeförmåga, eller så kallade generella kognitiva förmågor, med funktioner som minne, bearbetning av sinnesintryck, utveckling av resonemang, med mera, efter 45 års ålder. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry. Läs mer

Maria Karlsson invald i fint sällskap

Maria Karlsson, universitetslektor vid enheten för statistik på Handelshögskolan, har valts in som en av åtta nya medlemmar i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC), för perioden 2015-2018. Läs mer

Fler nyheter och notiser


Sidansvarig: Webmaster
2015-09-16

Utskriftsversion

Handelshögskolans kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Katarina Kempe
Umeå universitet
SE-901 87 Umeå Sverige 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  +46 90 786 5213

Kontaktformulär

Enheten för statistik deltar i

The World of Statistics

The World of Statistics är ett globalt nätverk med över 2000 deltagande organisationer över hela världen. The World of Statistics jobbar för att öka medvetenheten om vikten av statistik i alla aspekter av samhället, marknadsföra yrket statistiker samt främja utveckling inom vetenskapen statistik. På sajten worldofstatistics.org finns mycket intressant material, bl.a. en blogg och karriärstips.

Enheten för statistik är medlem i

Svenska statistikfrämjandet

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik.

Enheten för statistik är medlem i

Cramérsällskapet

Cramérsällskapet är en ideell förening med syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik.

This is Statistics

The American Statistical Association (ASA) har lanserat en sajt som de kallar ”This is Statistics” thisisstatistics.org för att öka medvetenheten om de många och intressanta karriärmöjligheterna världen över. Sajten riktar sig till studenter, föräldrar och utbildare. Eller till alla som vill lära sig mer om vad statistik är!