Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Statistik

Statistik har ca 30 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning. Förutom vårt statistikerprogram, undervisar vi inom ett stort antal andra utbildningsprogram. Vi bedriver både grundforskning samt tillämpad forskning i nära samarbete med andra empiriska vetenskaper. Genom vår specifika kompetens är vi en resurs för hela Umeå universitet inom undervisning, forskning och "den tredje uppgiften".

Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper. Statistik är därmed en formell vetenskap, med tillämpningar inom alla sammanhang där data insamlas.

Statistiker ett framtidsyrke

Arbetsmarknaden för statistiker är lysande vare sig du siktar på näringslivet eller den offentliga sektorn. Umeå universitet har ett Statistikerprogram för dig som drivs av nyfikenhet och logik och som vill satsa på ett jobb med goda framtidsutsikter! 

Har du frågor om programmet kan du kontakta vår studievägledare Kenny Bränberg, studievagledare@stat.umu.se. Välkommen till en rolig och givande utbildning!


Nyheter och notiser

Maria Karlsson pedagogisk pristagare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Maria KarlssonMaria Karlsson, Handelshögskolan, Enheten för statistik, blir 2017 års mottagare av det pedagogiska priset vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Hon får priset för sitt starka engagemang i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Läs mer

12 miljoner till framstående yngre forskare

Ingeborg WaernbaumVetenskapsrådet har beslutat att tilldela docent Ingeborg Waernbaum ett konsolideringsbidrag. Syftet med konsolideringsbidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet. 2016 är första gången konsolideringsbidrag utlystes och 20 forskare beviljades bidrag. Ingeborg Waernbaum får, för perioden 2016-2022, 12 miljoner kronor för projektet Utveckling av statistiska metoder för att analysera kausala effekter med populationsbaserade register.
Läs mer

FORTE beviljar programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016

Ingeborg Waernbaum är en av tre huvudsökande i forskningsprogrammet Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden - vilken roll spelar kommunerna? som beviljats 9 miljoner kronor av FORTE i utlysningen av programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016. Ledare för forskningsprogrammet är professor Anders Forslund, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

Erling Häggström Lundevaller är medarbetare i forskningsprogrammet Ageing well - individuals, families and households under changing demographic regimes in Sweden, som leds av professor Gunnar Andersson, Stockholms universitet, och också beviljats 9 miljoner kronor av FORTE i utlysningen av programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016.

Läs mer

Forskningsprojekt får 4.2 miljoner kronor från VR

Xavier de LunaVetenskapsrådet (VR) har beviljat 4.2 miljoner till forskningsprojektet Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa som leds av professor Xavier de Luna.
Projektet ska löpa över 4 år med start 2017.Läs mer

Lina Schelin får 6 miljoner av Vetenskapsrådet

Lina SchelinLina Schelin har från Vetenskapsrådet fått sk etableringsbidrag riktat till juniora forskare för forskningsprojektet Förbättrad analys och tolkning av rörelsedata från personer med funktionshinder – innovativa statistiska metoder.
Projektet ska pågå 2017-2020.Läs mer

Forskningsprojekt får 2.5 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond

Anders LundqvistAnders Lundqvist har fått forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond för projektet ”Metoder för longitudinella hjärnavbildningsstudier med icke-slumpmässigt bortfall”.
Totalt beviljades 2550000 kr.Läs mer om projektet

Fler nyheter och notiser


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Handelshögskolans kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Katarina Kempe
Umeå universitet
SE-901 87 Umeå Sverige 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  +46 90 786 5213

Kontaktformulär

Enheten för statistik deltar i

The World of StatisticsThe World of Statistics är ett globalt nätverk med över 2000 deltagande organisationer över hela världen. The World of Statistics jobbar för att öka medvetenheten om vikten av statistik i alla aspekter av samhället, marknadsföra yrket statistiker samt främja utveckling inom vetenskapen statistik. På sajten worldofstatistics.org finns mycket intressant material, bl.a. en blogg och karriärstips.

Enheten för statistik är medlem i

Svenska statistikfrämjandetSvenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik.

Enheten för statistik är medlem i

CramérsällskapetCramérsällskapet är en ideell förening med syfte är att främja forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik.

This is Statistics

The American Statistical Association (ASA) har lanserat en sajt som de kallar ”This is Statistics” thisisstatistics.org för att öka medvetenheten om de många och intressanta karriärmöjligheterna världen över. Sajten riktar sig till studenter, föräldrar och utbildare. Eller till alla som vill lära sig mer om vad statistik är!