......

 
Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Statistik

Statistik har ca 30 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning. Förutom vårt statistikerprogram, undervisar vi inom ett stort antal andra utbildningsprogram. Vi bedriver både grundforskning samt tillämpad forskning i nära samarbete med andra empiriska vetenskaper. Genom vår specifika kompetens är vi en resurs för hela Umeå universitet inom undervisning, forskning och "den tredje uppgiften".

Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper. Statistik är därmed en formell vetenskap, med tillämpningar inom alla sammanhang där data insamlas.


Aktuellt på enheten

Vikarierande universitetsadjunkt i statistik, ansökan senast 2015-06-15 Läs mer

Marie Wiberg utnämnd till professor

Marie WibergMarie Wiberg har utnämnts till professor i Statistik med inriktning psykometri. Psykometri är ett statistiskt forskningsområde som fokuserar på utveckling av metoder för att analysera och utvärdera psykologiska test och kunskapsprov. Läs mer

Erling Häggström Lundevaller med i projektgrupp som erhållit medel från europeiska forskningsrådet ERC

Erling Häggström Lundevaller, universitetslektor i statistik, ingår i den projektgrupp som leds av Lotta Vikström, professor i historia, som beviljats 19 miljoner i excellensmedel av det europeiska forskningsrådet ERC för att studera hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället. Läs mer

Forskare vid enheten i framgångsrikt samarbete med hjärnforskare

En internationell studie har identifierat gener som kan kopplas till människans tankeförmåga, eller så kallade generella kognitiva förmågor, med funktioner som minne, bearbetning av sinnesintryck, utveckling av resonemang, med mera, efter 45 års ålder. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry. Läs mer

Maria Karlsson invald i fint sällskap

Maria Karlsson, universitetslektor vid enheten för statistik på Handelshögskolan, har valts in som en av åtta nya medlemmar i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC), för perioden 2015-2018. Läs mer

Maria Karlsson bloggar på rj.se

Maria Karlsson, universitetslektor i statistik, är under november och december gästbloggare hos Riksbankens Jubileumsfond (RJ).  RJ:s presentation av Maria Karlsson Senaste blogginlägget

Projektbidrag från Vetenskapsrådet för utveckling av statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov

Marie Wiberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för projektet ”Nya statistiska metoder för att säkerställa hög kvalitet över tid i standardiserade kunskapsprov”. Totalt beviljades 4,2 miljoner för projektet. Läs mer

Curie: Marie Wiberg gästbloggar

Marie Wiberg, universitetslektor vid Handelshögskolan och ledamot i Sveriges unga akademi gästbloggar i Vetenskapsrådets nättidning Curie. Första inlägget handlar om jämställdhet, karriärvägar, nyfikenhet och tvärvetenskap – frågor som engagerar henne.Läs mer

Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2014 tilldelas Ingeborg Waernbaum, enheten för statistik

Ingeborg WaernbaumDocent Ingeborg Waernbaum tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2014 till en yngre välförtjänt forskare vid Umeå universitet.
Ingeborg kommer fredagen den 17 oktober kl 13.00 att hålla en högtidsföreläsning med titeln Robusta metoder för skattning av kausala effekter.
Läs mer

Utbildning

Umeå universitets statistikutbildningar får högsta betyg

Kandidat- och magisterutbildningarna i statistik vid Umeå universitet håller mycket hög kvalitet respektive hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i nya utvärderingar.Läs mer

Handelshögskolans pedagogiska pris till statistiker

Handelshögskolans pedagogiska pris för 2013 tilldelas universitetslektor och studierektor Jessica Fahlén.Läs mer

Statistiker ett framtidsyrke

Arbetsmarknaden för statistiker är lysande vare sig du siktar på näringslivet eller den offentliga sektorn. Umeå universitet har ett Statistikerprogram för dig som drivs av nyfikenhet och logik och som vill satsa på ett jobb med goda framtidsutsikter! Har du frågor om programmet kan du kontakta vår studievägledare Kenny Bränberg, studievagledare@stat.umu.se. Välkommen till en rolig och givande utbildning!

Forskning

Forskningsbidrag till Handelshögskolan, Statistik

Vetenskapsrådet delar ut drygt 10 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Jenny Häggström, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet, är en av dem som får bidrag. Läs mer

Forskare från Handelshögskolan invald i Sveriges unga akademi

Marie Wiberg, docent i statistik vid Umeå universitet, har utsett till ny ledamot i Sveriges unga akademi. Akademin samlar ett urval av Sveriges bästa unga forskare. Sedan tidigare är även Umeåforskarna Christer Nordlund och Klas Markström ledamöter.Läs mer

Marie Wiberg, Handelshögskolan, Statistik har beviljats utbildningsvetenskapliga forskningsmedel

Marie Wiberg, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet har beviljats kvalitetsbaserade medel för forskning inom utbildningsvetenskap från Lärarhögskolan, Umeå universitet efter beslut av dess styrelse. Kvalitetsbaserade medel för forskning inom utbildningsvetenskapliga området utlyses en gång per år från Lärarhögskolan, Umeå universitet. Wiberg erhöll 500 000 kronor för att arbeta med metoder för att öka kvaliteten i kunskapsprov.

Marie Wiberg, Handelshögskolan, Statistik har beviljats professorsmeriteringsbidrag

Marie Wiberg, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet har beviljats kvinnliga professorsmeriteringsbidrag från Umeå universitet efter beslut av rektor. Universitetsstyrelsen har sedan tidigare avsatt medel till en satsning på kvinnors professorsmeritering i syfte att öka antalet kvinnliga professorer vid Umeå universitet. Wiberg erhöll 750 000 kronor för 18 månader för att arbeta vidare inom hennes forskningsområde som handlar om nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov.

Maria Karlsson, Enheten för statistik, har beviljats forskningsbidrag från IFAU

Maria Karlsson, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har beviljats forskningsbidrag från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) för projektet "Estimation of labor market policy program effects in the presence of interference between individuals”. Projektet genomförs under två år tillsammans med filosofie doktor Mathias Lundin, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Totalt beviljades 1 093 000 kronor för projektet.
Läs mer

Projektbidrag från Vetenskapsrådet

Marie Eriksson och Xavier de Luna, Handelshögskolan vid Umeå Universitet, statistik, har bägge fått forskningsmedel från Vetenskapsrådets speciella satsning Statistik i empiriska vetenskaper. Marie Eriksson för projektet ”Att mäta vårdens hälsa och kvalitet” och Xavier de Luna för projektet ”Longitudinella studier av kognitiv åldrande: Hantering av icke-slumpmässigt bortfall i studier med multivariata- och fMRI utfall”. Projekten beviljades medel för 4.8 miljoner vardera.Läs mer

Riksbankens Jubileumsfond beviljar 2.8 miljoner för utveckling av statistiska metoder för analys av efterfrågefunktioner

Maria Karlsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet ”Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobitmodeller”. Totalt beviljades 2,8 miljoner kronor för projektet.
Läs mer

Projekt får 2 340 000 kronor av Riksbankens Jubileumsfond

Ingeborg Waernbaum, Statistiska institutionen, får 2 340 000 kronor av Riksbankens Jubileumsfond för ett projekt med titeln "Statistical methods for analyzing marginal causal effects in matched and unmatched case-control study designs". Syftet är att utveckla nya statistiska metoder som kan användas för att skatta kausala effekter i matchade och omatchade fall-kontrollstudier. En fall-kontrollstudie är en vanlig studiedesign för att undersöka effekten av en riskfaktor på en sjukdom.

7,4 miljoner till Statistiska institutionen från FAS och Vetenskapsrådet i årets satsning på yngre forskare

Marie Eriksson, Statistiska institutionen, har beviljats 5,6 miljoner från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och 1,8 miljoner från Vetenskapsrådet (VR) för projektet "Ojämlikheter i svensk strokevård med avseende på socioekonomisk status, födelseland, kön och ålder". I projektet studeras om det uppstår skillnader i tillgång till vård mellan olika socialgrupper när en ny metod införs. Stroke är en av våra största folksjukdomar, som årligen drabbar ca 30 000 personer i Sverige. Genom att kartlägga skillnader i strokevårdens innehåll och resultat utifrån födelseland, socioekonomisk status, kön och ålder bidrar projektet med viktig kunskap som kan öka möjligheterna till en jämlik och effektiv fördelning av vårdens resurser.

Mottagare av 2011 års karriärbidrag!

Ingeborg Waernbaum är en av 37 forskare som tilldelas två miljoner kronor i den andra omgången av Umeå universitets satsning på karriärbidrag till unga lovande forskare. I den första omgången (2009) fick statistiska institutionen två karriärbidragstagare. Läs mer


Sidansvarig: Webmaster
2015-05-20

Utskriftsversion

Handelshögskolans kalendarium

Till kalendariet

International Year of Statistics

The International Year of Statistics

Department of Statistics, is proud to announce it is participating in the International Year of Statistics 2013, a worldwide celebration of the contributions of statistical science to the advancement of our global society.

Webbplats

Kontaktinformation

Katarina Kempe
Umeå universitet
SE-901 87 Umeå Sverige 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  +46 90 786 5213

Kontaktformulär

Nyheter och notiser

Politiker diskuterar behovet av Statistiker

Behovet av statistisk kompetens växer i hela samhället, inte minst i näringslivet. Läs artikeln