Forskning

Statistiska enhetens övergripande forskningsprofil är "Modeller och metoder för analys av registerdata och longitudinella studier". Enheten har en tradition inom tillämpad statistik och även om institutionen tillhör samhällsvetenskaplig fakultet så bedrivs forskning också i samarbete med andra akademiska discipliner, exempelvis medicin. Forskning bedrivs bland annat inom kausal inferens med tillämpning inom registerforskning samt psykometri med tillämpning inom kunskapsprov. Vidare bedrivs forskning inom analys av longitudinella studier med tillämpning inom demografi, ekonomi, epidemiologi och psykologi. Forskare vid Statistik är även aktiva inom den starka forskningsmiljön "Åldrande och livsvillkor" (ALC) samt registerforskningsprogrammet SIMSAM.

Forskningsområden

DemografiIndustriell statistikInterdisciplinary research with the medical sciencesKausal inferens och ofullständiga dataKognitiv neurovetenskapPsykometri


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Relaterad information

Utbildning på forskarnivå

Statistisk konsultation

Marie Eriksson

Kontaktformulär