Kognitiv neurovetenskap

Inom detta område samarbetar vi med forskare vid Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI). Vid UFBI jobbar man huvudsakligen med funktionell hjärnavbildning, där man med hjälp av magnetresonanskamera avbildar hjärnan under utförande av olika aktiviteter/tester.

Den största enskilda studien inom UFBI görs inom ramen för BETULA-projektet, där man utför en longitudinell undersökning med upprepade hjärnavbildningar och ett stort antal psykologiska tester. Utöver detta har man tillgång till genetiska data, eventuella sjukdomsdiagnoser, socioekonomiska data, etc. Det finns alltså enorma mängder information, och en stor statistisk utmaning är att utveckla metoder för att på lämpligaste sätt analysera dessa datamängder.

Kontaktperson: Anders Lundquist


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion