Om enheten

Ämnet statistik är på grund av dess specifika kompetens, en resurs för hela Umeå universitet inom undervisning, forskning och "den tredje uppgiften". Kurser i statistik ges på alla nivåer och inom ramen för många program.

Forskningen inom statistik är huvudsakligen inriktad mot registerbaserade studier med samhällsvetenskapliga tillämpningar, men även mot biostatistik, demografi, ekonometri, epidemiologi och psykometri.

Flera av forskarna är inblandade i tvärvetenskapliga forskningsprogram som har ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet (VR): ”The ageing population and living conditions” (Linné miljö), och ”Microdata research on childhood for lifelong health and welfare” (VR SIMSAM nätverk)


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Handelshögskolan, Statistik
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 5213

Kontaktformulär