CERE lockar hit forskare från hela världen Efterlyser mer action kring etik och hållbarhet Beslutsfattande på väg upp mot Mount Everest Drivkraft: nyfikenhet och samhällsintresse Gränslös forskning om organisationer i förändring Statistisk forskning för ett strategiskt område

Forskning

Handelshögskolan har stark forskning inom många områden. Vi samlar den mest framstående forskargruppen i Europa inom miljö- och naturresursekonomi för att utvärdera effekterna av olika policyinstrument. Vi har också lett det största programmet i världen när det gäller hållbar kapitalförvaltning för att utvärdera det ekonomiska utfallet av olika typer av hållbara och ansvarsfulla investerings- istrategier. 

Forskningen ger oss en god bas att öka inslaget av hållbarhet inom utbildning och samverkan. Utbildningen skall genomsyras av värderingar som bygger på långsiktigt värdebyggande och hållbar företags- och samhällsutveckling.

För mer information om forskningen inom Handelshögskolan se enheternas sidor om forskning:

Forskning inom företagsekonomi Forskning inom nationalekonomi Forskning inom statistik


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Forskningsansvariga

Företagsekonomi

Tomas Blomquist
tomas.blomquist@umu.se

Nationalekonomi

Gauthier Lanot
gauthier.lanot@umu.se

Statistik

Xavier de Luna
xavier.deluna@umu.se