HeadlineImage

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Vi är en handelshögskola som attraherar studenter inte bara från hela Sverige utan också från andra delar av världen. Varje år tar Handelshögskolan emot ett stort antal utbytesstudenter som tillsammans med våra forskare bidrar till en internationell studie- och arbetsmiljö. Vår verksamhet  består av utbildning, forskning och samverkan inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

De utbildningar  vi erbjuder vilar, med utgångspunkt i vår vision och mission, på solid vetenskaplig grund, speglar aktuell forskning på området och relaterar till den aktuella utvecklingen i det omgivande samhället. Vi månar om de drygt 2900 studenter som läser inom våra program och kurser. Bland våra lärare och forskare är ca 90 disputerade och totalt är vi ca 150 anställda.

Handelshögskolan har väl utvecklade former för samverkan regionalt, nationellt och internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda partneruniversitet. Samverkan är viktig för att förstärka akademins roll i samhällsutvecklingen. Våra alumner finns i näringslivet på betydelsefulla positioner.

Vi ligger i forskningsfronten när det gäller hållbar utveckling, offentlig ekonomi, projekt, innovationer och analys av stora datamängder (big data).

Vi jobbar mot en internationell ackreditering av våra program samtidigt som vi stärker vår profil för hållbar utveckling genom att vara en miljöcertifierad (ISO14001) handelshögskola. Vi vill sticka ut när det gäller de stora utmaningarna som finns – globalisering och miljö.

Varje år tar 250 studenter examen, 80 praktiserar över hela världen och drygt 100 åker på utbyte till våra utländska partneruniversitet.

Vi utmanar framtiden genom att påverka idag!


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Handelshögskolan
Biblioteksgränd 6
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

AACSB accredited Principles for Responsible Management Education Global Business School Network ISO14001