Till umu.se
HeadlineImage

Hållbarhetspolicy

Handelshögskolan vid Umeå universitet (Umeå School of Business and Economics, USBE) skapar kunskap i samverkan med intressenter för att utveckla ansvarsfulla ledare med en orientering mot hållbarhet, genom att:

  • erbjuda studenter och anställda en lärandemiljö av hög kvalitet som stimulerar till ett självständigt tänkande och proaktivt förhållningssätt till frågor rörande hållbar utveckling,
  • erbjuda en miljö som möjliggör konceptuell och empirisk forskning om hållbar utveckling och effekter av hållbara värden,
  • via samverkan med näringsliv och samhälle öka kunskapen om hållbar utveckling inklusive utmaningar om hållbart ansvar.

I USBEs arbete för hållbar utveckling ingår också att följa lagar och regler och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess för att förebygga föroreningar samt att sträva efter en hållbar nivå när det gäller användning av energi och naturresurser.

Hållbarhetsmål

Övergripande mål

USBEs orientering mot hållbar utveckling ska synliggöras och stärkas inom utbildning, forskning och samverkan. Den direkta miljöpåverkan ska ligga på en hållbar nivå.

Detaljerade mål

  • USBE ska bredda omfattningen och tydliggöra progressionen av hållbar utveckling inom utbildningen.
  • USBE ska stärka och tydliggöra forskning och forskarutbildning inom hållbar utveckling.
  • USBE ska stärka samverkan med det omgivande samhället genom att öka antalet samverkansaktiviteter inom hållbar utveckling.
  • USBEs miljöpåverkan från stödverksamhet ska ligga på en hållbar nivå.

ISO14001 miljöledningssystem

USBE har infört ett av SP certifierat miljöledningssystem som uppfyller kraven på den internationella ISO14001 standarden för att starkare integrera hållbar utveckling i våra kärn- och stödfunktioner.

PRME - Principles for Responsible Management Education

USBE har godkänts som medlem och skrivit på principerna för ansvarsfull ekonomutbildning – Principles for responsible Management Education PRME. Som undertecknare av initiativet vill USBE i sin utbildning och forskning inspirera till och vara ett föredöme för ansvarsfullt ledarskap och  företagsansvar (Corporate Social Responsibility).PRME


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion