HeadlineImage

Hållbarhet

Handelshögskolan vid Umeå universitet (Umeå School of Business, Economics and Statistics, USBE) skapar kunskap i samverkan med intressenter för att utveckla ansvarsfulla ledare med en orientering mot hållbarhet, genom att:

  • erbjuda studenter och anställda en lärandemiljö av hög kvalitet som stimulerar till ett självständigt tänkande och proaktivt förhållningssätt till frågor rörande hållbar utveckling,
  • erbjuda en miljö som möjliggör konceptuell och empirisk forskning om hållbar utveckling och effekter av hållbara värden,
  • via samverkan med näringsliv och samhälle öka kunskapen om hållbar utveckling inklusive utmaningar om hållbart ansvar.

I USBEs arbete för hållbar utveckling ingår också att följa lagar och regler och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess för att förebygga föroreningar samt att sträva efter en hållbar nivå när det gäller användning av energi och naturresurser.

Hållbarhetsmål

Övergripande mål

Handelshögskolans orientering mot hållbar utveckling ska utvecklas och stärkas inom utbildning, forskning och samverkan. Den direkta miljöpåverkan ska ligga på en för verksamheten hållbar nivå.

Detaljerade mål

Handelshögskolan ska:

  • bedriva utbildning som ger studenterna goda kunskaper om, och för, hållbar utveckling.
  • bedriva forskning och forskarutbildning som bidrar till ökade kunskaper om, och för, hållbar utveckling.
  • i samverkan med det omgivande samhället arbeta aktivt för en hållbar utveckling genom att delta i samhällsdebatten och sprida kunskaper och goda exempel om, och för, hållbar utveckling.
  • arbeta för att Handelshögskolans egen miljöpåverkan ska ligga på en hållbar nivå.

ISO14001 miljöledningssystem

USBE har infört ett av SP certifierat miljöledningssystem som uppfyller kraven på den internationella ISO14001 standarden för att starkare integrera hållbar utveckling i våra kärn- och stödfunktioner.

PRME - Principles for Responsible Management Education

USBE har godkänts som medlem och skrivit på principerna för ansvarsfull ekonomutbildning – Principles for responsible Management Education PRME. Som undertecknare av initiativet vill USBE i sin utbildning och forskning inspirera till och vara ett föredöme för ansvarsfullt ledarskap och  företagsansvar (Corporate Social Responsibility).PRME

GBSN

USBE ingår i ett globalt nätverk av Handelshögskolor som arbetar för en hållbar utveckling i fattigare delar av världen. Global Business School Network samlar fler än 70 handelshögskolor på 6 olika kontinenter.Global Business School Network


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion