Hedersdoktorer

Sedan Handelshögskolan invigdes 1989 har ett antal framstående personer inom näringslivet och akademiska världen med anknytning till Handelshögskolan utsetts till hedersdoktorer vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Dessa har visat ett stort engagemang för och bidragit till utveckling av utbildning och forskning vid Handelshögskolans enheter.

Hedersdoktorer med anknytning till Handelshögskolan

Stewart R Clegg

Stewart R Clegg är professor i organisationsvetenskap vid University of Technology Sydney i Australien. Hedersdoktor 2017.

Timothy L Wilson

Professor Timothy L. Wilson har dubbla doktorsexamina efter att ha disputerat i företagsekonomi vid Case-Western Reserve University och i teknologi vid Carnegie-Mellon University. Hedersdoktor 2013.

Pär Boman

Koncernchef och VD Handelsbanken Stockholm.
Hedersdoktor 2009.

Lars Heinkensten

Fd riksbankchef Lars Heinkensten. Hedersdoktor 2005.

Lettice Rutashobya

Professor Lettice Rutashobya. Hedersdoktor 2004.

Erik Ehn

Direktör Erik Ehn. Hedersdoktor 2003.

Professor Peter Berck

University of California, FDhc, 2002.

Per Wikström

Direktör Per Wikström. Hedersdoktor 2001.

Vera Negri Zamagni

Professor Vera Negri Zamani från Bologna, Italien, hedersdoktor 2001.

Christophe Midler

Professor Christoph Midler. Hedersdoktor 2000.

Samme Lindmark

Direktör Samme Lindmark. Hedersdoktor 1998.

Robert H Haveman

Professor Robert H Haveman från Madison USA, hedersdoktor 1996.

Sven Johansson

Fd. landshövding Sven Johansson. Hedersdoktor 1994.

Tom Hedelius

Bankdirektör Tom Hedelius. Hedersdoktor 1989.

Carl Kempe

Direktör Carl Kempe. Hedersdoktor 1986.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion