Till umu.se

Oscar Stålnacke - företagsekonomi

Datum: 2017-06-02
Tid: 13.15 - 15.00
Plats: Samhällsvetarhuset, Hörsal C
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Oscar Stålnacke försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Individuella investerarers subjektiva förväntningar, informationsanvändning och sociala interaktioner vid finansiellt beslutsfattande (Engelsk titel: What do you expect? Individual investors' subjective expectations, information usage, and social interactions in financial decision-making)

Fakultetsopponent: Fil dr. Anders Anderson, Swedish House of Finance, Handelshögskolan i Stockholm (SSE)

 


Arrangör: handelshögskolan - företagsekonomi
Kontaktperson: Oscar Stålnacke
Telefon: 090-786 64 97
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender