Till umu.se

National Climate Policies in Times of the European Union Emissions Trading System (EU ETS)

Datum: 2017-04-26
Tid: 13.15 - 14.15
Plats: Samhällsvetarhuset, S307
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Varje seminarium åtföljs av mingel och fika i nationalekonomis lunchrum.

CERE är ett inter-disciplinärt forskningscenter inom området miljö och naturresursekonomi i Umeå. Centret, som är lokaliserat vid Handelshögskolan, Umeå Universitet, är ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Var för sig är universiteten ledande inom området miljö och naturresursekonomi, tillsammans stärks forskningsmiljön ytterligare.

Föreläsare: Sonja Peterson, IFW, Institute for the World Economy, Kiel, Germany
Arrangör: CERE
Kontaktperson: Mona Bonta Bergman
Telefon: 090-786 8156
Webbsida
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender