Till umu.se

Nyheter från Handelshögskolan

Tidigare Umeåprofessor blir ny generaldirektör för UKÄ

2017-04-27
Den tidigare professorn och rektorn för Handelshögskolan vid Umeå universitet, Anders Söderholm, har utsetts till generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

RiseB:s Karl Bonnedahl, tillsammans med miljörörelsen, kritiserar Länsstyrelsen och Regionen angående flygskatten

2017-04-05
I en debattartikel från tisdagens Västerbottens-kurir kritiserar miljörörelsen Länsstyrelsens och Regionens (i Västerbotten) ställningstagande mot den nyligt genomförda statliga utredningen föreslår.

RiseBs doktorand Maxim Vlasov deltog på projektet Mötesplats Stöcke

2017-03-30
Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB) deltog i ett pågående projekt Mötesplats Stöcke där Maxim Vlasov, en doktorand vid enheten företagsekonomi, presenterade den senaste forskningen och exempel på samhällsentreprenörskap som bidrar till hållbar lokal utveckling.

Besök från EU kommissionen

2017-03-29
På fredag den 31 mars gästar Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice-ordförande och ansvarig för EU:s energiunion Umeå Universitet och ger en gästföreläsning på Handelshögskolan.

AIMday Turism lockade rekordmånga

2017-03-23
En fråga, en timme, en expertgrupp är det effektiva och populära formatet för AIMday. Under AIMday Turism den 21 mars hade hela 60 deltagare samlats i Samverkanshuset för att utveckla besöksnäringen i regionen.

Nominera till Handelshögskolans pedagogiska pris 2017

2017-03-20
Handelshögskolan utser årligen ett pedagogiskt pris. Syftet med priset är att uppmuntra våra lärare som gör goda pedagogiska insatser i grundutbildningen samt att stimulera pedagogisk utveckling vid Handelshögskolan.

Hållbar Stål prisas av Umeå kommun

2017-03-14
Umeå kommuns vetenskapliga pris 2017 tilldelas Herman Stål, universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han får priset för sina forskningsinsatser kring hållbarhet i företagsvärlden.

Umeåstudent vinner pris för hållbart kontor

2017-03-09
Sebastian Holmström, masterstudent vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, är en av vinnarna i den internationella studenttävlingen Sustainergies Cup som handlar om att ta fram hållbara lösningar för kontorsfastigheter.

Student definierar ”resurssmart” för framtidens cirkulära kontor

2017-03-09
Belysning som helhetstjänst istället för ”en glödlampa” och ett nyhetsforum för att inspirera hyresgäster att ta en mer hållbar riktning. Sebastian Holmström, en av vinnarna i den internationella studenttävlingen Sustainergies Cup, har tagit fram ett smörgåsbord av cirkulära koncept som kan göra kon...

Maria Karlsson pedagogisk pristagare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

2017-03-02
Maria Karlsson, Handelshögskolan, statistik, blir 2017 års mottagare av det pedagogiska priset vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Hon får priset för sitt starka engagemang i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Studenter svarar på kritiska hållbarhetsutmaningar åt Atlas Copco, Energimyndigheten och Skandia Fastigheter

2017-03-02
Grattis till Sebastian Holmström som läser sista året på Civilekonomprogrammet med internationell inriktning och har tagit sig till final i innovationstävlingen Sustainergies Cup. Det är en tävling där studenter från hela världen bjudits in för att skapa idéer kring hållbarhetsutmaningar som i år pr...

Räkmacka Deluxe bjuder in IT-branschen 22 mars

2017-02-28
Vårens första Räkmacka blir en Deluxe-variant där alla som läser IT-relaterade utbildningar på Umeå universitet är välkomna.

Hushållen har lite att vinna på aktiv elkonsumtion

2017-02-22
I takt med att andelen förnyelsebar el ökar finns också en förhoppning om allt fler ska välja att vara aktiva konsumenter och anpassa sin förbrukning efter tillgängligheten på el. Men trots att ny teknologi och marknadsstrukturer delvis möjliggör ett sådant agerande är det få hushåll som är flexibla...

Ta tillvara paradoxernas energi i företaget

2017-02-16
Den bästa lösningen på spänningar i ett företag behöver inte vara en urvattnad kompromiss mellan ytterligheter. Paradoxer kan omfamnas istället för att upplösas. Det menar Medhanie Gaim i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Umeåforskare släpper guide till sakernas internet

2017-02-06
Våra prylar blir alltmer uppkopplade mot nätet. IOT, Internet of Things eller Sakernas internet, är en bransch som väntas växa explosionsartat. Nu har tre forskare vid Umeå universitet gett ut en handledning, IOT-guiden, om vilka affärsmöjligheter Sakernas internet skapar.

Gästföreläsning om Miljöekonomiska rapporten

2017-02-02

Etisk kod problematisk för verksamhet långt bort

2017-01-23
Svenska företags etiska uppförandekod kan i sämsta fall få motsatt verkan och dölja missförhållanden i verksamhet som är outsourcad till låglöneländer. Det visar Maira Babri i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Sören Wibe priset 2016 för bästa artikel

2017-01-17
Till minne av Sören Wibe instiftades år 2011 Sören Wibe priset för bästa artikel de senaste två åren. Priset som delas ut vartannat år tilldelas den artikel i Journal of Forest Economics som anses tillföra mest vad gäller empirisk kunskap eller metodik inom ämnet skogsekonomi. Vinnande artikel väljs...

Statistisk förenkling kan leda vilse

2017-01-10
Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hållbarhetsforskare hyllar föreningslivet som alternativ till shopping

2017-01-03
Karl Johan Bonnedahl, enheten för företagsekonomi medverkar i P4 Västerbotten och lyfter fram de bästa nyheterna för klimatet under 2016 i världen och Västerbotten.

Forskningsmedel från Företagsforskarskolan

2016-12-22
Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Wallanderstipendier till forskare

2016-12-19
Ett stort grattis till Giulia Giunti (företagsekonomi), Stefanie Heidrich (nationalekonomi) samt David Sundström (nationalekonomi) som tilldelats Wallanderstipendier för deras avhandlingar. Stefanie Heidrich, disputerade här på Handelshögskolan och enheten för nationalekonomi men är numera vid Linné...

Sammanlagt 16,5 miljoner till Umeåforskare

2016-12-16
Fyra forskare från Umeå universitet har som huvudsökande beviljats sammanlagt 16,5 miljoner från Marianne och Marcus och Marcus och Amalia Wallenbergs-stiftelser. De fyra är professor Thomas Aronsson, Handelshögskolan, docent Stefan Gelfgren, Humlab, docent Virginia Langum, språkstudier och professo...

Ny medlem i Handelshögskolans Business Advisory Board

2016-12-15
Handelshögskolan vid Umeå universitet har en egen styrelse och även två rådgivande råd: International Advisory Board (IAB) och Business Advisory Board (BAB). Det senare mer förankrat i regionen. Ny medlem i BAB sedan i december är Maria Hedblom, VD Skogstekniska klustret.

Nyhetsarkiv