Från Handelshögskolan till Almedalen

[2018-06-29] Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. I år äger Almedalen rum 1–8 juli i Visby på Gotland. Programmet är som vanligt fullspäckat och täcker en rad ämnen. Från Handelshögskolan medverkar två av våra forskare från nationalekonomi, Professor Runar Brännlund och Docent David Granlund.

Utbyte av läkemedel på apotek, hur kan vi förbättra den svenska modellen?

Medverkande från Handelshögskolan: Docent David Granlund
Dag och tid: 3 juli 2018 12.45–13.45
Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1
Arrangör: Sveriges Apoteksförening

Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt

Medverkande från Handelshögskolan: Professor Runar Brännlund
Dag och tid: 5 juli 2018 09.00–10.30
Plats: Hamngatan 3
Arrangör: Svenskt Näringsliv

Vilken nytta gör miljözoner för luftkvalitet, klimatet och mobilitet?

Medverkande från Handelshögskolan: Professor Runar Brännlund
Dag och tid: 5 juli 2018 15.15–16.15
Plats: Hästgatan 2
Arrangör: SPBI, BILSweden

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid292729


Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad med hjälp av Handelshögskolans nyheter i RSS-format