Marie Wiberg utnämnd till professor

[2015-05-19] Marie Wiberg har utnämnts till professor i Statistik med inriktning psykometri. Psykometri är ett statistiskt forskningsområde som fokuserar på utveckling av metoder för att analysera och utvärdera psykologiska test och kunskapsprov.

Wibergs forskning fokuserar på att utveckla statistiska metoder som är lämpliga för storskaliga kunskapsprov som ges vid upprepade tillfällen. En stor del av forskningen har fokuserat på ekvivalering, dvs. de statistiska metoder som används för att bestämma vilka provpoäng på två olika provversioner som är jämförbara.

Marie Wiberg kommer att installeras som professor vid Umeå universitets Årshögtid den 17 oktober 2015. I samband med årshögtiden kommer Wiberg att hålla en föreläsning som allmänheten är välkommen till.

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid252201


Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad med hjälp av Handelshögskolans nyheter i RSS-format