Till minne av Monica Palmqvist

[2018-08-23] Vår högt uppskattade kollega och vän Monica Palmqvist, har vid 51 års ålder lämnat oss efter en längre tids sjukdom.

Monica Palmqvist 1967-2018
Monica Palmqvist 1967-2018

Monica började som student på Ekonomlinjen vid Handelshögskolan 1988. Efter några år i näringslivet återkom hon till oss och började arbeta som programvägledare för att sedan fortsätta som internationell koordinator med fokus på studentmobilitet och partneruniversitet. Monica var språkbegåvad och brann verkligen för de internationella frågorna. Hon talade såväl engelska, franska och italienska och kunde t.o.m. skämta på det språk som hon för tillfället talade. Monica arbetade en tid vid International Office, centralt på Umeå universitet och var väldigt uppskattad där också liksom även bland kollegor vid partneruniversitet runt om i världen.

Under sina 21 år vid Handelshögskolan har Monica varit en av nyckelpersonerna i Handelshögskolans framgångsrika internationaliseringsarbete. Hon har varit mycket uppskattad bland kollegor och studenter som en engagerad person med ett stort hjärta. Monica lade alltid mycket möda på att ordna det på bästa sätt för varje individuell student.

Monicas bortgång har skapat stor förstämning hos oss på Handelshögskolan och vi delar familjens sorg. Vår minnesbild av henne är för alltid en engagerad, stark, godhjärtad, glad och omtänksam kvinna med stark målmedvetenhet. Vi är tacksamma för den tid vi fått dela med henne och för de insatser hon gjort för Handelshögskolan och vår verksamhet.

Kollegorna vid Handelshögskolan vid Umeå universitet

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid292950


Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad med hjälp av Handelshögskolans nyheter i RSS-format