Umeå Studentkårs studievägledarpris 2018

[2018-05-23] Vi har tidigare berättat att Umeå universitets Studievägledarpris detta år gick till Gisela Taube-Lyxzén, studievägledare vid Handelshögskolan.

Vid Umeå universitets vårpromotion höll Gisela ett föredrag med titeln Oljan i utbildningsmaskineriet som var väldigt uppskattat och vi gärna vill ge alla en chans att lyssna på.

Oljan i utbildningsmaskineriet

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid291814


Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad med hjälp av Handelshögskolans nyheter i RSS-format