Vårpromotion 2017

[2017-05-17] På våren firas vid Umeå universitet de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Vid högtiden delas även pedagogiska och vetenskapliga priser ut. Handelshögskolan har åtta nyblivna doktorer som promoveras vid vårpromotionen och två pristagare.

Föredrag och samtal

Fredag 19 maj, Humanisthuset, Vardagsrummet.

Vårpromotionen inleds med föredrag och pedagogiska samtal med några av årets pristagare.

09.00–09.45

Många språk, många röster - om flerspråkiga barns skrivande
Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier
Vaartoes vetenskapliga pris

Särkopplingar i företagens hållbarhetsarbete
Herman Stål, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Umeå kommuns vetenskapliga pris

09.45–10.00

Kaffe

10.00–12.00

Pedagogiska samtal med årets pedagogiska pristagare

Där deltar bla Maria Karlsson från Enheten för Statistik som tilldelas Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.

Ceremoni

Lördag 20 maj kl 16.00 i Aula Nordica.

Vid ceremonin promoveras 111 doktorer och 10 priser delas ut. Handelshögskolan har åtta doktorer som promoveras och två pristagare.

Handelshögskolan nya doktorer

Annika Andersson - Företagsekonomi
Maira Babri - Företagsekonomi
Elin Nilsson - Företagsekonomi
Tomas Raattamaa - Nationalekonomi
Morgan Westéus - Nationalekonomi
Minna Genbäck - Statistik
Inga Laukaityte - Statistik
Anita Lindmark - Statistik

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.

Maria Karlsson

Särkopplingar i företagens hållbarhetsarbete

Herman Stål,

Ceremoniprogram

Redaktör: David Skog

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid282642


Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad med hjälp av Handelshögskolans nyheter i RSS-format