Vinnare i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling

[2018-04-11] Viktoria Nacsa och Sandra Wennesjö, Handelshögskolan har tilldelats Svenska ProjektAkademiens uppsatspris för 2018.

Deras uppsats behandlar ett klassiskt praktiskt problem inom projektledning, scrope creep. Scope creep innebär en ändring av projektets omfattning som sker okontrollerat; utan att projektets kostnader, tid och kvalitetsmål anpassas därefter.

Handledare Ulrica Nylen.

Läs mer på http://www.projektakademien.se/pa/?p=3361

Grattis!

Adress till nyheten:
http://www.usbe.umu.se/nyhet//.cid291298


Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad med hjälp av Handelshögskolans nyheter i RSS-format