Till umu.se

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Arbetsmiljöombud

Handelshögskolans kansli:

Carina Åström
E-post: carina.astrom@usbe.umu.se
Telefon: 090-786 95 52

Enheten för företagsekonomi:

Annika Andersson
E-post: annika.andersson@umu.se
Telefon: 090-786 65 97

Enheten för nationalekonomi:

Lars Persson
E-post: lars.persson@econ.umu.se
Telefon: 090-786 58 45

Enheten för statistik:

Priyantha Wijayatunga
E-post: priyantha.wijayatunga@stat.umu.se
Telefon: 090-786 66 10

Ombud för lika villkor

Göran Carli
E-post: alice.annelin@umu.se
Telefon: 090-786 91 48

Priyantha Wijayatunga
E-post: priyantha.wijayatunga@umu.se
Telefon: 090-786 66 10


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion