Till umu.se

Marlene Johansson

Universitetslektor (tjänstledig) vid Handelshögskolan vid Umeå universitet
Företagsekonomi Entreprenörskap

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Johansson, Marlene
Abrahamsson, Jan

Competing with the use of business model innovation: an exploratory case study of the journey of born global firms
Journal of Business Models, 2(1): 33-55

2014

Hämta

Bengtsson, Maria
Johansson, Marlene

Managing coopetition to create opportunities for small firms
International Small Business Journal, 32(4): 401-427

2014

-

Bengtsson, Maria
Johansson, Marlene
Näsholm, Malin; et al.

A systematic review of coopetition: levels and effects on different levels

2013

-

Renström, Helena
Johansson, Marlene

Sleeping with the Enemy?: The Delicate Art of Managing Different Roles at Ericsson's Purchasing Unit

2013

-

Johansson, Marlene

Interaction in dynamic networks: Role-playing and its implications for innovation
The IMP Journal, 6(1): 17-37

2012

-

Johansson, Marlene

The balancing act: Cooperating with competitors

2012

Hämta

Johansson, Marlene

Supply chain strategies and new emerging business models: Challenges for firms in converging industries

2011

-

Bengtsson, Maria
Johansson, Marlene

Clashes between contending market regimes: a challenge for firms in converging industries
European Business Review, 23(5): 454-475

2011

-

Johansson, Marlene

Interaction in dynamic networks: role-playing and its implication on innovation
IMP Journal Seminar 2011, Uppsala University, 30 mars-1 april

2011

-

Johansson, Marlene

Management of multiple roles and positions in co-opetitive network relations

2010

-


Sidansvarig: Katarina Kempe

Utskriftsversion

Rektor

Sofia Lundberg

Administrativ chef

Mikael Lindbäck

Institutionsadministratör

Therese Sarlin

Marknadsföring/ kommunikation

Susanne Schmidt

Personalsamordnare

Klara Nilsson
Rosita Nilsson (tjänstledig)

Ekonomisamordnare

Lisa Klaminder

Biträdande prefekter

Företagsekonomi

Lars Silver

Nationalekonomi

Niklas Hanes

Statistik

Marie Eriksson

Studierektorer

Företagsekonomi

Dan Frost

Nationalekonomi

Tomas Raattamaa

Statistik

Jessica Fahlen

Forskarutbildning

Företagsekonomi

Karl Johan Bonnedahl

Nationalekonomi

Lars Persson

Statistik

Marie Wiberg

Studievägledare

Företagsekonomi

Elin von Ahn
Rebecca Arklöf (tjänstledig)
Rickard Lindberg
Gisela Taube-Lyxzen
Carina Åström

Nationalekonomi

Mattias Vesterberg

Statistik

Kenny Bränberg

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Se webbsida