Till umu.se

Angel Angelov, doktorand

Statistik Handelshögskolan Doktorander

Bo Segerstedt, systemadministratör, IT

IT-ansvarig Katalogansvarig

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

David Skog, systemutvecklare

Webbansvarig Katalogansvarig

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Elin von Ahn, samordnare, studie

Internationell kontaktperson Studievägledare Katalogansvarig

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Gabriel Wallin, doktorand

Statistik Handelshögskolan Doktorander

Göran Carli, systemadministratör, IT

IT-ansvarig

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Katarina Kempe, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Klara Nilsson, samordnare, personal

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Lisa Klaminder, samordnare, ekonomi

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Mikael Lindbäck, chef, administrativ

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Monica Palmqvist, samordnare, utbildning

Administratör

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Niloofar Moosavi, doktorand

Statistik Handelshögskolan Doktorander

Philip Fowler, universitetslektor

Statistik Handelshögskolan Doktorander

Sofia Lundberg, universitetslektor

Prefekt Högskolerektor

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi

Susanne Schmidt, kommunikatör

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Tetiana Gorbach, doktorand

Statistik Handelshögskolan Doktorander

Therese Sarlin, administratör, institution

Katalogansvarig

Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi Administration

Högskolerektor Sofia Lundberg
Prefekt Sofia Lundberg
Biträdande prefekt Marie Eriksson
Studierektor Jessica Fahlen
Studierektor i statistik
Studievägledare Elin von Ahn
IBP
Kenny Bränberg
Administratör Katarina Kempe
Studieadm/ personaladm/ Inst.adm
Monica Palmqvist
Internationell koordinator, tjl
Internationell kontaktperson Elin von Ahn
IT-ansvarig Bo Segerstedt
Göran Carli
Katalogansvarig Bo Segerstedt
David Skog
Elin von Ahn
Katarina Kempe
Therese Sarlin
Webbansvarig David Skog

Sidansvarig: Katarina Kempe

Utskriftsversion

Rektor

Sofia Lundberg

Administrativ chef

Mikael Lindbäck

Institutionsadministratör

Therese Sarlin

Marknadsföring/ kommunikation

Susanne Schmidt

Personalsamordnare

Klara Nilsson
Rosita Nilsson (tjänstledig)

Ekonomisamordnare

Lisa Klaminder

Biträdande prefekter

Företagsekonomi

Lars Silver

Nationalekonomi

Niklas Hanes

Statistik

Marie Eriksson

Studierektorer

Företagsekonomi

Dan Frost

Nationalekonomi

Tomas Raattamaa

Statistik

Jessica Fahlen

Forskarutbildning

Företagsekonomi

Karl Johan Bonnedahl

Nationalekonomi

Lars Persson

Statistik

Marie Wiberg

Studievägledare

Företagsekonomi

Elin von Ahn
Rebecca Arklöf (tjänstledig)
Rickard Lindberg
Gisela Taube-Lyxzen
Carina Åström

Nationalekonomi

André Gyllenram

Statistik

Kenny Bränberg

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Se webbsida