Till umu.se

Ingrid Svensson

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Svensson, Ingrid
Lundholm, Emma
De Luna, Xavier; et al.

Family Life Course and the Timing of Women's Retirement: a Sequence Analysis Approach
Population, Space and Place, 21(8): 856-871

2015

Hämta

Svensson, Ingrid

Pedagogisk meritering: navelskåderi eller tillfälle för gemensam reflektion kring undervisning och lärande?
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 58-60

2015

-

Isaksson, Cristine
Lindkvist, Marie
Svensson, Ingrid

När två blir ett: en lyckosam integrering av kurser i kvalitativ och kvantitativ metod i ett unikt samarbete mellan Statisktiska institutionen och institutionen för Socialt arbete
Undervisning på tvären: 77-92

2010

-

Svensson, Ingrid
Sjöstedt-de Luna, Sara

Asymptotic properties of a stochastic EM algorithm for mixtures with censored data
Journal of Statistical Planning and Inference, 140(1): 111-127

2010

-

Lundberg, Anna
Svensson, Ingrid

Restored to Society - The Recovering of Mentally Ill Patients in the Northern Parts of Sweden 1893-1902

2009

-

Svensson, Ingrid
de Luna, Sara

Asymptotic properties of a stochastic EM algorithm for mixtures with censored data

2007

-

Svensson, Ingrid
de Luna, Sara

A stochastic EM algorithm to estimate wood fibre length distributions from censored data
Bulletin of the International Statistical Institute, 56th session

2007

-

Svensson, Ingrid
Sjöstedt-de Luna, Sara
Mörling, Tommy; et al.

Adjusting for fibre length-biased sampling probability using increment cores from standing trees
Holzforschung, 61(1): 101-103

2007

-

Svensson, Ingrid

Estimation of wood fibre length distributions from censored mixture data

2007

Hämta

Hagelberg, Madeleine
Lundberg, Lina
Rosendahl, Marcus; et al.

När avsikten är att ge insikt om framtidsutsikterna
Utsikter, insikter, avsikter: 119-120

2007

-


Sidansvarig: Katarina Kempe

Utskriftsversion

Rektor

Sofia Lundberg

Administrativ chef

Mikael Lindbäck

Institutionsadministratör

Therese Sarlin

Marknadsföring/ kommunikation

Susanne Schmidt

Personalsamordnare

Klara Nilsson
Rosita Nilsson (tjänstledig)

Ekonomisamordnare

Lisa Klaminder

Biträdande prefekter

Företagsekonomi

Lars Silver

Nationalekonomi

Niklas Hanes

Statistik

Marie Eriksson

Studierektorer

Företagsekonomi

Dan Frost

Nationalekonomi

Tomas Raattamaa

Statistik

Jessica Fahlen

Forskarutbildning

Företagsekonomi

Karl Johan Bonnedahl

Nationalekonomi

Lars Persson

Statistik

Marie Wiberg

Studievägledare

Företagsekonomi

Elin von Ahn
Rebecca Arklöf (tjänstledig)
Rickard Lindberg
Gisela Taube-Lyxzen
Carina Åström

Nationalekonomi

Mattias Vesterberg

Statistik

Kenny Bränberg

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Se webbsida