Till umu.se

Jessica Fahlen

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Fahlén, Jessica
Wiberg, Marie

KU-dag som möjlighet till erfarenhetsutbyte

2016

-

Rentoft, Matilda
Fahlén, Jessica
Coates, PJ; et al.

miRNA analysis of formalin-fixed squamous cell carcinomas of the tongue is affected by age of the samples
International Journal of Oncology, 38(1): 61-69

2011

-

Fahlén, Jessica

Essays on spatial point processes and bioinformatics

2010

Hämta

Fahlén, Jessica
Rentoft, Matilda
Rydén, Patrik

MicroRNA-microarray data analysis in the precence of FFPE storage time effects

2010

-

Fahlén, Jessica
Landfors, Mattias
Freyhult, Eva; et al.

Bioinformatics strategies for cDNA-microarray data processing

2009

Hämta

Landfors, Mattias
Fahlén, Jessica
Rydén, Patrik

MC-normalization: a novel method for dye-normalization of two-channel microarray data
Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 8(1): 42-

2009

-

Eriksson, Kåre
Liljelind, Ingrid
Fahlén, Jessica; et al.

Should styrene be sampled on the left or right shoulder?: An important question in employee self-assessment.
Annals of Occupational Hygiene, 49(6): 529-533

2005

-

Bondesson, Lennart
Fahlén, Jessica

Mean and variance of vacancy for hard-core Disc processes and applications
Scandinavian Journal of Statistics, 30(4): 797-816

2003

-

Fahlén, Jessica

Coverage problems for Strauss disc processes

2001

-


Sidansvarig: Katarina Kempe

Utskriftsversion

Rektor

Sofia Lundberg

Administrativ chef

Mikael Lindbäck

Institutionsadministratör

Therese Sarlin

Marknadsföring/ kommunikation

Susanne Schmidt

Personalsamordnare

Klara Nilsson
Rosita Nilsson (tjänstledig)

Ekonomisamordnare

Lisa Klaminder

Biträdande prefekter

Företagsekonomi

Lars Silver

Nationalekonomi

Niklas Hanes

Statistik

Marie Eriksson

Studierektorer

Företagsekonomi

Dan Frost

Nationalekonomi

Tomas Raattamaa

Statistik

Jessica Fahlen

Forskarutbildning

Företagsekonomi

Karl Johan Bonnedahl

Nationalekonomi

Lars Persson

Statistik

Marie Wiberg

Studievägledare

Företagsekonomi

Elin von Ahn
Rebecca Arklöf (tjänstledig)
Rickard Lindberg
Gisela Taube-Lyxzen
Carina Åström

Nationalekonomi

Mattias Vesterberg

Statistik

Kenny Bränberg

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Se webbsida