Till umu.se

Kenny Bränberg

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wiberg, Marie
Bränberg, Kenny

Kernel Equating Under the Non-Equivalent Groups With Covariates Design
Applied psychological measurement, 39(5): 349-361

2015

-

Andersson, Björn
Bränberg, Kenny
Wiberg, Marie

Performing the Kernel Method of Test Equating with the Package kequate
Journal of Statistical Software, 55(6): 1-25

2013

-

Bränberg, Kenny
Wiberg, Marie

Observed score linear equating with covariates
Journal of educational measurement, 48(4): 419-440

2011

-

Bränberg, Kenny

Observed score equating with covariates

2010

Hämta

Bränberg, Kenny

On Test Score Equating

1997

-


Sidansvarig: Katarina Kempe

Utskriftsversion

Rektor

Sofia Lundberg

Administrativ chef

Mikael Lindbäck

Institutionsadministratör

Therese Sarlin

Marknadsföring/ kommunikation

Susanne Schmidt

Personalsamordnare

Klara Nilsson
Rosita Nilsson (tjänstledig)

Ekonomisamordnare

Lisa Klaminder

Biträdande prefekter

Företagsekonomi

Lars Silver

Nationalekonomi

Niklas Hanes

Statistik

Marie Eriksson

Studierektorer

Företagsekonomi

Dan Frost

Nationalekonomi

Tomas Raattamaa

Statistik

Jessica Fahlen

Forskarutbildning

Företagsekonomi

Karl Johan Bonnedahl

Nationalekonomi

Lars Persson

Statistik

Marie Wiberg

Studievägledare

Företagsekonomi

Elin von Ahn
Rebecca Arklöf (tjänstledig)
Rickard Lindberg
Gisela Taube-Lyxzen
Carina Åström

Nationalekonomi

Mattias Vesterberg

Statistik

Kenny Bränberg

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Se webbsida