Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Amjadi, Golnaz
Lundgren, Tommy
Persson, Lars; et al.

The rebound effect in the Swedish heavy industry

2017

-

Broberg, Thomas
Persson, Lars

Is our everyday comfort for sale?: preferences for demand management on the electricity market
Energy Economics, 54: 24-32

2016

-

Carlén, Ola
Bostedt, Göran
Persson, Lars; et al.

Rekreationsfiske i Sverige 2013 - Omfattning och värde

2016

-

Ek, Kristina
Persson, Lars

The economics of the European Water Framework Directive - A retrospective remark focusing on Sweden

2016

-

Bostedt, Göran
Brännlund, Runar
Carlén, Ola; et al.

Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: En empirisk studie

2016

-

Ek, Kristina
Persson, Lars

Priorities and preferences in the implementation of the European Water Framework Directive - A case study of the river Alsterån

2016

-

Bostedt, Göran
Brännlund, Runar
Carlén, Ola; et al.

Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: en konceptuell analys

2016

Hämta

Persson, Lars

Incentives underlying tax policies in a decentralized federation with horizontal leadership and transboundary environmental damage
Letters in spatial and resource sciences, 8(1): 77-88

2015

-

Broberg, Thomas
Persson, Lars

Is our everyday comfort for sale?: Preferences for demand management on the electricity market

2015

Hämta

Broberg, Thomas
Brännlund, Runar
Kazukauskas, Andrius; et al.

An electricity market in transition: demand flexibility and preference heterogeneity

2015

Hämta


Sidansvarig: Katarina Kempe

Utskriftsversion

Rektor

Sofia Lundberg

Administrativ chef

Mikael Lindbäck

Institutionsadministratör

Therese Sarlin

Marknadsföring/ kommunikation

Susanne Schmidt

Personalsamordnare

Klara Nilsson
Rosita Nilsson (tjänstledig)

Ekonomisamordnare

Lisa Klaminder

Biträdande prefekter

Företagsekonomi

Lars Silver

Nationalekonomi

Niklas Hanes

Statistik

Marie Eriksson

Studierektorer

Företagsekonomi

Dan Frost

Nationalekonomi

Tomas Raattamaa

Statistik

Jessica Fahlen

Forskarutbildning

Företagsekonomi

Karl Johan Bonnedahl

Nationalekonomi

Lars Persson

Statistik

Marie Wiberg

Studievägledare

Företagsekonomi

Elin von Ahn
Rebecca Arklöf (tjänstledig)
Rickard Lindberg
Gisela Taube-Lyxzen
Carina Åström

Nationalekonomi

Mattias Vesterberg

Statistik

Kenny Bränberg

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Se webbsida