Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Björn
Wiberg, Marie

Item response theory observed-score kernel equating
Psychometrika, 82(1): 48-66

2017

-

Ramsay, James O.
Wiberg, Marie

A Strategy for Replacing Sum Scoring
Journal of educational and behavioral statistics, 42(3): 282-307

2017

-

González, Jorge
Wiberg, Marie

Applying test equating methods using R

2017

-

Fahlén, Jessica
Wiberg, Marie

KU-dag som möjlighet till erfarenhetsutbyte

2016

-

Wiberg, Marie

Förändrat fokus på FOU dagar

2016

-

Wiberg, Marie

Using covariates when equating the SweSAT

2016

-

Wiberg, Marie
von Davier, Alina

Ensuring Test Fairness Through Monitoring the Anchor Test and Covariates

2016

-

Wiberg, Marie

Alternative linear item response theory observed-score equating methods
Applied psychological measurement, 40(3): 180-199

2016

-

van der Ark, Andries
Bolt, Daniel M
Wang, Wen-Chung; et al.

Quantitative Psychology Research: The 80th Annual Meeting of the Psychometric Society, Beijing, 2015

2016

-

González, Jorge
Wiberg, Marie
von Davier, Alina A.

A note on the Poisson's binomial distribution in Item Response Theory
Applied psychological measurement, 40(2): 302-310

2016

-


Sidansvarig: Katarina Kempe

Utskriftsversion

Rektor

Sofia Lundberg

Administrativ chef

Mikael Lindbäck (tjänstledig)
Rosita Nilsson (tf.)

Institutionsadministratör

Therese Sarlin

Marknadsföring/ kommunikation

Susanne Schmidt

Personalsamordnare

Rosita Nilsson

Personaladministratör

Cecilia Vallin

Ekonomisamordnare

Lisa Klaminder

Biträdande prefekter

Företagsekonomi

Lars Silver

Nationalekonomi

Niklas Hanes

Statistik

Ingrid Svensson

Studierektorer

Företagsekonomi

Dan Frost

Nationalekonomi

Tomas Raattamaa

Statistik

Jessica Fahlen

Forskarutbildning

Företagsekonomi

Karl Johan Bonnedahl

Nationalekonomi

Lars Persson

Statistik

Marie Wiberg

Studievägledare

Företagsekonomi

Rebecca Arklöf
Harriet Kobutiti Kamurasi
Rickard Lindberg
Gisela Taube-Lyxzen
Carina Åström

Nationalekonomi

Mattias Vesterberg

Statistik

Kenny Bränberg

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Se webbsida