Till umu.se

Sofia Lundberg

Prefekt Högskolerektor
Statistik Företagsekonomi Nationalekonomi

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lundberg, Sofia
Bergman, Mats

Tendering design when price and quality is uncertain
International Journal of Public Sector Management, 30(4): 310-327

2017

-

Lundberg, Sofia
Marklund, Per-Olov
Strömbäck, Elon

Is Environmental Policy by Public Procurement Effective?
Public Finance Review, 44(4): 478-499

2016

-

Bergman, Mats A.
Johansson, Per
Lundberg, Sofia; et al.

Privatization and quality: evidence from elderly care in Sweden
Journal of Health Economics, 49: 109-119

2016

Hämta

Lundberg, Sofia
Marklund, Per-Olov
Strömbäck, Elon; et al.

Using Public Procurement to Implement Environmental Policy: An Empirical Analysis
Environmental Economics and Policy Studies, 17(4): 487-520

2015

Hämta

Lundberg, Sofia
Marklund, Per-Olov

Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel

2015

-

Bergman, Mats
Johansson, Per
Lundberg, Sofia; et al.

Privatization and Quality: Evidence from Elderly Care in Sweden

2014

-

Indén, Tobias
Lindström, Hanna
Lundberg, Sofia

Överprövningar av offentliga upphandlingar: En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

2014

-

Lundberg, Sofia
Marklund, Per-Olov

Green Public Procurement as an Policy Instrument: Cost effectiveness
Environmental Economics, 4(4): 75-83

2013

-

Lundberg, Sofia
Marklund, Per-Olov

Offentlig upphandling eller gröna nedköp?: En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner

2013

Hämta

Lundberg, Sofia
Lunander, Anders

Bids and costs in combinatorial and noncombinatorial procurement auctions: evidence from procurement of public cleaning contracts
Contemporary economic policy, 31(4): 733-745

2013

-


Sidansvarig: Katarina Kempe

Utskriftsversion

Rektor

Sofia Lundberg

Administrativ chef

Mikael Lindbäck

Institutionsadministratör

Therese Sarlin

Marknadsföring/ kommunikation

Susanne Schmidt

Personalsamordnare

Klara Nilsson
Rosita Nilsson (tjänstledig)

Ekonomisamordnare

Lisa Klaminder

Biträdande prefekter

Företagsekonomi

Lars Silver

Nationalekonomi

Niklas Hanes

Statistik

Marie Eriksson

Studierektorer

Företagsekonomi

Dan Frost

Nationalekonomi

Tomas Raattamaa

Statistik

Jessica Fahlen

Forskarutbildning

Företagsekonomi

Karl Johan Bonnedahl

Nationalekonomi

Lars Persson

Statistik

Marie Wiberg

Studievägledare

Företagsekonomi

Elin von Ahn
Rebecca Arklöf (tjänstledig)
Rickard Lindberg
Gisela Taube-Lyxzen
Carina Åström

Nationalekonomi

Mattias Vesterberg

Statistik

Kenny Bränberg

Arbetsmiljöombud och ombud för lika villkor

Se webbsida