Till umu.se

Rektors krönika

- Publicerad i Ekbladet nr 2, 2017

En före detta amerikansk president lär ha sagt att ”Det vi vill ska bestå, måste vi förändra.”

Fortsatt verksamhet förutsätter förmåga till förändring, eller kanske snarare förmåga att identifiera förändrade förutsättningar och anpassa verksamheten därefter. Genom självreflektion (ett annat ord för systematiskt kvalitetsarbete), omvärldsanalys och förmåga till förändring består en organisation, ett företag eller en Handelshögskola!

Förändringsarbetet med vårt kvalitetssystem för utbildning i dess nuvarande form har pågått sedan 2013. Ger vi våra studenter förutsättningar att nå de mål som utbildningen ska leda till? Det vi vill skall bestå, måste vi förändra… bestående högkvalitativ utbildning bygger på förändring. Kvalitetssystemet ger förutsättningar för ett systematiskt uppföljnings- och utvecklingsarbete som i sin tur leder till hög kvalitet i våra utbildningar. Ett lärosäte som fortsätter att göra saker på samma sätt år efter år består möjligen, men inte dess kvalitet. Har det varit lätt? Inte alla gånger och vi har nog utmanat oss själva längs vägen. Nödvändigt? Absolut. Lärorikt? Alla gånger.

Vår vision “USBE is a university-based business school firmly rooted in the region, nationally influential and internationally respected” och mission “USBE creates knowledge in interaction with stakeholders to develop responsible leaders with a sustainability orientation for a local and global society” bygger på att vi är en dynamisk och forskningsbaserad Handelshögskola med förmåga att förstå vad som krävs för att vara ansvarsfulla ledare med en medvetenhet om globala utmaningar. Hur vill vi att arbetsgivare känner igen en ekonom eller statistiker från Umeå? Igenkänningsfaktorerna är den analytiska och kreativa förmågan, det kritiska tänkandet, höga trovärdigheten och medvetenheten och kunskapen om globala utmaningar. Generiska kunskaper i tillägg till de ämnesspecifika kunskaper ni fått från er utbildning. Kvalitetssäkrade utbildningar som ges på vetenskaplig grund, med hög relevans för våra studenters roller som samhällsmedborgare och aktörer på den arbetsmarknad som väntar.

På ett seminarium om den dynamiska digitala utvecklingens effekter inom dagligvaru- och detaljhandelsmarknaden, för offentlig sektor och små och medelstora företag diskuterade vi, Handelshögskolan, och företrädare från näringsliv och kommun, hur vi bäst förbereder er för vad detta ställer för krav på er kompetens. Hur ska vi kunna anpassa våra utbildningar efter förutsättningar som är i ständig förändring? Svaret från våra externa parter var entydigt: Anpassningsförmåga. - Att ta de kunskaper man har, analysera läget och tillämpa kunskaperna på nya förutsättningar och möjligheter. Förmåga till förändring ger bibehållen attraktionskraft.

När ni tycker att det är dags, väntar en spännande arbetsmarknad på er – en förändring från studier till arbete. Statistiskt sett har nästan hälften av er redan jobb, dvs. innan examen. Inom ett år från nu har nära 90 procent ett arbete och några av er har valt att läsa vidare. Jag tycker att det verkar lovande och i en föränderlig värld känns det tryggt att det är just ni som finns i organisationer och företag som kommer att driva utvecklingen vidare – ansvarsfullt och för en hållbar utveckling. Till er som tar examen i juni: Grattis! Till er som börjar hos oss i september: Välkomna – vi ser fram emot att få träffa er!

Till dess: Jag ser fram emot den förändring som övergången från vårvinter till sommar innebär. Skidor byts mot golfklubbor och jag lever på hoppet att min sving mirakulöst förändrats sedan sist! Det systematiska kvalitetsarbetet? Det är under förändring – kanske ska jag ta lite lektioner på rangen i år?


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion