Till umu.se

Rektors krönika

- Publicerad i Ekbladet nr 4, 2017

Ansvarsfull gemenskap

Gemenskap är synonymt med samhörighet, samfälldhet, förbindelse, beröring, samband, samvaro, sällskap, samfund och krets.

I en akademisk miljö finns goda förutsättningar för gemenskap. Till studenter erbjuds den i form av till exempel kurskamrater och föreningar. För läraren/forskaren finns den där i kollegiet, lärarlaget och forskargruppen, för att nämna några exempel. Gemenskapen är viktig för den stimulerar till lärande och utveckling. I grupp utmanar vi varandra, ställer frågor, hjälper varandra och för lärandet eller forskningen framåt.

Med detta följer också ett stort ansvar som gruppen måste ta gemensamt. En fungerande gemenskap bygger på att vi möter varandra med respekt, vågar lyssna in olika sätt att se på saken, kritiskt tänker igenom, sakligt möter med argument för eller emot och ofta kompromissar.

I gemenskapen ryms alla, och ni har kanske hört talas om modellen som i utgångspunkt i Jung grovt delar in personlighetstyper i blå, röd, grön och gul? Poängen med detta är att i olikheterna ligger dynamiken, styrkan och för en grupps, ett lags, ett projekt eller en organisations framgång behövs alla. Vi behöver hela paletten, allt ifrån personer som har en tonvikt på att vara analyserande och metodisk (blå), fokuserad och resultatinriktad (röd), omtänksam och lyhörd (grön) eller idérik och entusiastisk (gul). I realiteten är det så klart inte så här enkelt – vi har nog alla hela färgskalan i oss – och det är fantastiskt!

Oaktat det, så är det nog så att en del av oss tycker att det är roligare och mer stimulerande att gemensamt arbeta för ett mål eller en vision. Medan andra är mer solitära. Vi är olika och så måste det få vara. Det viktiga är att den som vill vara med i gemenskapen inte medvetet eller omedvetet stängs ute utan att vi bjuder in till samarbeten och att vi i dessa tillåter varandra att vara olika och ser styrkan i det.

Antonymer till gemenskap är nämligen ensamhet, avskildhet, isolering, utanförskap, främlingskap, splittring, motsättning eller fiendskap.

Med det önskar jag er det bästa under jul och nyårshelgerna och oavsett om och hur ni firar jul och nyår hoppas jag att ni skänker en tanke till dem som behöver det.

Sköt om er och så ses vi för nya tag nästa termin!


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion