Rektors krönika

- Publicerad i Ekbladet nr 1, 2018

En Handelshögskola i framkant – Excellens!

“AACSB Accreditation recognizes institutions that have demonstrated a focus on excellence in all areas, including teaching, research, curricula development, and student learning,” said Stephanie M. Bryant, executive vice president and chief accreditation officer of AACSB International. “We congratulate Umeå University and dean Sofia Lundberg on earning accreditation, and applaud the entire Umeå School of Business, Economics & Statistics team—including the administration, faculty, directors, staff, and students—for their roles in earning this respected honor.

Vi började under 2013 vår resa mot en internationell ackreditering enligt AACSB. I december 2017 gästades vi av ett peer review team bestående av tre rektorer vid andra handelshögskolor i Europa och Nordamerika. Teamet träffade representanter från Handelshögskolans intressenter och däribland från er studenter. Den 20:e februari kom så det efterlängtade beskedet, vi erhåller som tredje svenska lärosäte, AACSB ackreditering! Vi är stolta över att få ansluta sig till de 810 av världens drygt 15 000 handelshögskolor i 53 länder som har ackrediteringen!

Det arbete som utförts under de här åren har i vissa stycken varit krävande och utmanande, men absolut nödvändigt. Ackrediteringen är ett erkännande av det arbete som gjorts och en signal till oss, till er studenter och våra intressenter i näringsliv och offentlig sektor - era framtida arbetsgivare - att Handelshögskolan har ett väl fungerande kvalitetssystem för utbildning, forskning, samverkan och internt stöd på plats.

Som en handelshögskola som vill ligga i framkant, vara inflytelserik och relevant måste vi kontinuerligt utveckla oss. AACSB och de 15 standarder som systemet omfattar, ger oss ett bra ramverk för det. Det erbjuder också ett internationellt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra handelshögskolor som ger oss värdefulla perspektiv på vår egen verksamhet och hjälper oss att bli ännu bättre.

Vår vision är att vara ett av de främsta lärosätena i Sverige vad gäller utbildning, att bedriva forskning av hög kvalitet, samt att vara en synlig aktör i samverkan med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. Nu har vi ett kvitto på att det vi gör håller internationell hög standard!


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion