Rektors krönika

- Publicerad i Ekbladet nr 1, 2016

”A business education should empower students to engage the world’s possibilities; it shouldn’t just prepare them to get jobs.” (Jerry Trapnell och W. Randy Boxx, BizEd Juli/Aug, 2011)

Vårterminen har tagit sin början och för några av er den sista vid Handelshögskolan i Umeå. Den 3:e juni är det dags för diplomeringshögtid. Det är vår ambition, att ni som tar examen, gör det väl förberedda för de möjligheter och utmaningar som väntar. Får vi önska, så ser vi er snart igen och det som alumner.

Under snart 30 år har Handelshögskolan1 byggt ett alumnnätverk för våra utexaminerade studenter. Med tiden har alumnverksamheten i Umeå kompletterats med alumni Club Stockholm. Nätverksträffarna sker här i Umeå och en gång per termin i Stockholm. Nu senast genom vårt deltagande på Västerbottensdagarna på Grand Hôtel. Handelshögskolan samlade Alumni Club Stockholm för att under rubriken ” Avkastning med ansvar - är det bara pengar som gäller?” lyssna på Sasja Beslik, chef ansvarfulla investeringar, Nordea och Lars Hassel, professor och tidigare rektor vid Handelshögskolan i Umeå. Är det möjligt att göra lönsamma affärer och samtidigt ta ett socialt och miljömässigt ansvar? Hur säkerställer investerare att tänkta investeringsobjekts utlovade ansvarstagande också efterlevs? Handlar det om långsiktig lönsamhet eller är det en effekt av att vara först med hållbar profilering?

Under Sasja Besliks presentation betonades vikten av att universitet och högskolor, i sina utbildningar, ger er studenter de kompetenser arbetsmarknaden efterfrågar. Han menar att företag och organisationer som tar ett socialt, hälso- och miljömässigt ansvar efterfrågar en medvetenhet om de globala utmaningarna inom dessa områden.

Seminariet lockade alumner från Stockholmsområdet och examensåren fördelade sig från tidigt 1970-tal till 2015. Tänk vilken utveckling Umeå universitet och Handelshögskolan haft sedan dess! Under våra äldsta alumners studietid tillkom Humanisthuset och dagens 32 000 studenter var 8 000. Det var verkligen intressant att lyssna till erfarenhetsutbytet mellan olika generationers alumner.

Alumnverksamheten är av stort värde för Handelshögskolan och vi vill också tro att det ömsesidigt. Det växande intresset för våra aktiviteter tyder på det. Via samverkan med våra alumner kan vi gemensamt öka medvetenheten och kunskapen om hållbar utveckling. Via vår samverkan med alumnerna kan vi erbjuda er studenter goda nätverksmöjligheter, erfarenhetsutbyten och spännande och relevanta gästföreläsningar.

En annan plattform för möten mellan studenter och arbetslivet är aktiviteter i HHUS regi. Handelshögskolans ledningsgrupp har, när det här skrivs, haft nöjet att träffa HHUS nya styrelse. Det var en inspirerande presentation av er verksamhet och vi imponeras över ert ideella engagemang. Relationen mellan Handelshögskolan och HHUS är, precis som i fallet med alumnerna, ömsesidigt värdefull.

Vi ser fram emot att få samarbeta med er!

1 Alumni Club är alltså äldre än Handelshögskolan. Den har funnits sedan 1988.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion