Till umu.se

Karriärcenter

Synliggöra, identifiera, exemplifiera, möjliggöra och inspirera

Målsättningen  karriärcenters verksamhet är att minska glappet mellan utbildning och arbetsliv genom att hjälpa dig som student bygga en identitet kopplat till program och framtida yrkesmöjligheter.

För att lyckas med detta ser vi det som viktigt att:

  • poängtera vikten av att tidigt i utbildningen proaktivt arbeta med sin personliga utveckling för att lättare etablera sig på arbetsmarknaden efter studierna
  • stödja dig som student i skapandet av individuella mål för att utvecklas
  • skapa en naturlig koppling mellan program och karriärcenter
  • bidra med exempel på yrken och yrkesroller genom interaktion med arbetsmarknaden
  • möjliggöra möten mellan student och framtida arbetsgivare
  • arbeta på ett sätt så att vi synliggör och synliggörs på både en regional och nationell arbetsmarknad

 

Exempel på aktiviteter

-Coachande samtal med dig som student för att skapa en målbild och en konkret utvecklingsplan

Workshops med gästspel från näringslivet för att skapa en bild av vad arbetsmarknaden värderar och efterfrågar.

Gästföreläsningar från näringslivet. Exempel är föreläsningar om ledarskap, entreprenörskap, hållbart företagande och samhällsanalyser från tex IKEA, Klättermusen, Finansmarknadsministern, Gina Tricot, Polarbröd, Houdini Sportswear, King, Founders Alliance, Clas Ohlson, Siemens .

- Gästföreläsningar från tidigare studenter (alumner) i syfte att bidra med exempel på olika yrkesroller.

-Diskutera upplägg på CV och personligt brev med enskilda studenter


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Rickard Lindberg
Tel: 090-786 68 04
rickard.lindberg@umu.se
career@usbe.umu.se