Till umu.se

Scheman

Länkar till scheman hittar du under "För våra studenter" hos respektive enhet:

Företagsekonomi Nationalekonomi Statistik

Scheman för andra ämnen som ingår i våra civilekonomprogram

Om du läser ett av Handelshögskolans civilekonomprogram läser du även andra obligatoriska ämnen än företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.
För att hitta scheman till dessa se nedan.

OBS! Gamla scheman för tidigare år kan ligga ute i väntan på att ny information läggs ut. Kontrollera noga att informationen du hittar på dessa webbsidor verkligen berör den termin du ämnar läsa. Kontakta programvägledarna om du undrar över något.

Program Kurs Schema
CEP Handelsrättslig översiktskurs Schema
SMP Beteendevetenskap Schema
SMP Tjänstedesign Schema
SMP Juridisk översiktskurs med inriktning mot service management Schema
HLP Ekonomisk geografi Schema
HLP Juridiska översiktskurs med inriktning mot handel och logistik Schema
IBP International Economic History Schema
IBP Basic Course in Law
Module: Basic EU Law Schema
Module: Introduction to Swedish Law Schema

Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion