HeadlineImage

Utbildning

Vår utbildning har en nära koppling till forskning och näringsliv och håller en hög kvalitet. Hos oss får studenterna en bra grund som ekonomer och statistiker och kan välja specialisering inom olika fält.

Vi erbjuder ett stort utbud av program och kurser. Studenterna kan välja mellan 12 program och drygt 150 kurser. Masterprogrammen samt ett av civilekonomprogrammen ges på engelska.

ProgramKurser

Utlandsstudier

Alla Handelshögskolans program har minst en termin öppen för studier utomlands och en del program har upp till tre terminer öppna. Vi har ett 70-tal partneruniversitet, främst i Europa, men även i Brasilien, Sydafrika, Ryssland och Kina, alla speciellt framtagna för våra studenter. Vi tar också varje år emot ett stort antal utbytesstudenter från olika delar av världen som tillsammans med våra forskare bidrar till en internationell studie- och arbetsmiljö.

Samverkan

Näringsliv och offentlig sektor kan på flera olika sätt samverka med våra forskare och studenter. Genom till exempel projekt, events, work-shops, seminarier, gästföreläsningar, examensarbeten, praktikplatser och fallstudier skapar vi förutsättningar för ett ömsesidigt utbyte som gynnar alla parter. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen.

De studenter som väljer att göra praktik utmanar sig själva och får insikt i hur det fungerar på en arbetsplats och vad de kan bidra med. Praktiken ger också en ingång till värdefulla nätverk och möjlighet till framtida referenser.   Vi har drygt 80 studenter som väljer att vara på praktik i ca 10 veckor hos ett företag antingen i Sverige eller utomlands.

Med kompetenta lärare och forskare utvecklar vi studenternas kunskap och förmågor, skapar förståelse för ledarskap i näringsliv och förvaltning samt utvecklar en medvetenhet om socialt och miljömässigt ansvarstagande i ett globalt perspektiv.


Plugga hos oss!

Handelshögskolans pedagogiska pris 2017

Pristagare 2017 - Annika Andersson

Annika Andersson tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2017. Hon får priset för att hon ständigt utmanar sig själv i lärarrollen.

Läs mer