HeadlineImage

Program och Examina

Handelshögskolan erbjuder flexibilitet vad gäller olika examina. På vår sida om Examina kan du läsa vad som gäller för t.ex. kandidatexamen, magisterexamen, civilekonomexamen och masterexamen.


Kandidatprogram

Program Högskolepoäng Utbildningsnivå
Statistikerprogrammet 180 hp Grundläggande

Civilekonomprogram

Nedan följer en lista med våra fyra Civilekonomprogram där du inom två av dem kan välja en inriktning mot företagsekonomi eller nationalekonomi (*). Civilekonomprogrammen är fyraåriga och ger en civilekonomexamen. Detta är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Program Högskolepoäng Utbildningsnivå
Civilekonomprogrammet * 240 hp Grundläggande/ Avancerad
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management 240 hp Grundläggande/ Avancerad
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 240 hp Grundläggande/ Avancerad
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning * 240 hp Grundläggande/ Avancerad

Master- och magisterprogram

Programmen, som alla ges på engelska, är fördjupningsprogram som bygger på att du har en kandidatexamen i ämnet företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik. Efter två år är du berättigad till en tvåårig masterexamen.

Program Högskolepoäng Utbildningsnivå
Masterprogrammet i redovisning 120 hp Avancerad
Masterprogrammet i finansiering 120 hp Avancerad
Masterprogrammet i  affärsutveckling och internationalisering 120 hp Avancerad
Masterprogrammet i management 120 hp Avancerad
Masterprogrammet i marknadsföring 120 hp Avancerad
Masterprogrammet i nationalekonomi 120 hp Avancerad
Magisterprogrammet i statistik 60 hp Avancerad

Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion